น้ำยาแอร์ 410 สร้างมาเพื่อใช้งานกับ แอร์ INVERTOR ประหยัดไฟและทำให้การใช้งานยาวนาน

SW Intertrade เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำยาแอร์ ที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและดีต่อสิ่งแวดล้อมจะทดแทน R22 ในที่สุด

เมื่อมีการคิดค้น ออกแบบ และพัฒนา  น้ำยาแอร์ 410 ขึ้นมา โดยมีค่าการทำความเย็นและองค์ประกอบที่ไม่เหมือน กับสารทำความเย็นชนิด R-22 ที่มีใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศที่ผลิตมาในอดีต ก็มีการพัฒนาด้านการออกแบบให้ท้าทายมากขึ้นทางด้านประสิทธิภาพด้านการแลกเปลี่ยนความร้อน และใช้พลังงานในการทำความเย็นให้เทียบกับหรือแซงหน้าระบบที่ใช้สารทำความเย็นชนิดแบบเก่า และจากการพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นการเริ่มต้นผลิตสารทำความเย็น R-407C และ R-410 ขึ้นมา โดยสารทำความเย็นชนิด R-407C เป็นที่นิยมกับระบบปรับอากาศที่ส่งเข้าตลาดยุโรป ในขณะที่สารทำความเย็นชนิด R-410A มุ่งเน้นไปที่ตลาดเครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่ ก็เริ่มมีการนำสารทำความเย็น น้ำยาแอร์410A มาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศรุ่นยอดนิยมกันอย่างแพร่หลาย เช่น เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter เป็นต้น

แอร์ invertor จะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้น้ำยาแอร์ รุ่นใหม่

เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบ Inverter จะใช้ น้ำยาแอร์ 410เกือบทั้งหมด โดยระบบแอร์ Inverter เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่าใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ช่วยประหยัดพลังงาน และออกแบบมาให้ใช้งานคู่กับน้ำยาแอร์ชนิด R-410A ที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม

ก่อนเติมน้ำยแอร์ ทุกครั้งต้องถามช่างก่อน

การเลือกใช้น้ำยาแอร์ที่ถูกต้อง ต้องมองที่สิ่งแวดล้อม และต้องสอบถามช่างผู้ติดตั้งด้วยว่า เครื่องปรับอากาศของเรารองรับน้ำยาแอร์รุ่นนั้นหรือไม่ เพราะระบบท่อและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาแต่ละรุ่นนั้นก็เหมาะสำหรับน้ำยาแอร์แต่ละประเภทแตกต่างกันไป

น้ำยาแอร์ 410 หรือ ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า R-410A เป็นสารทำความเย็นในกลุ่ม Zeotropics ประเภท HFC -35 และ 120 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษทั้งระบบ มีส่วนประกอบของ Fluorocarbon มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นสารทำความเย็นที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทดแทนสาร HCFC Refrigerant ในน้ำยาแอร์ R22 ซึ่งจะปล่อยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สารทำความเย็นชนิด R-410A เป็นชนิดที่ได้รับการยอมรับจากในท้องตลาดเครื่องปรับอากาศชั้นนำทั่วโลก ในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่นำสารทำความเย็นชนิดนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ในทางกลับกัน ประเทศจีน นับว่าเป็นประเทศที่มมีแนวโน้มการพัฒนาสารทำความเย็นทดแทนที่ค่อนข้างจะช้ากว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เพราะเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ของประเทศจีนยังคงใช้สารทำความเย็นชนิดเก่า อยู่ อย่างไรก็ตาม การหันมาใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A ก็เริ่มจะแพร่หลายมากขึ้นในหลายประเทศ ด้วยสาเหตุมาจากการบังคับใช้ของกฎหมายมาตรฐานประสิทธิภาพทางด้านพลังงาน ซึ่งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเรานั้น ได้ลงนามเพื่อลด ละ เลิก ใช้ สารทำความเย็นแบบเก่าที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และเริ่มนำเข้าสารทำความเย็นชนิด R-410A ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการใช้สารทำความเย็นแบบเก่า และ ทดแทนจนครบ 100% ในที่สุด

บริษัท SW Intertrade จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำยาแอร์ 410 ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และช่วยให้คุณประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าเดิม

น้ำยาแอร์ 410 ป้ายแสดงว่าใช้ 410 ได้

Views: 908

facebook น้ำยาแอร์