การขนส่ง น้ำยาแอร์ มาตรฐานสูง  การตรวจสอบ คุณภาพ ถังบรรจุ น้ำยาแอร์ คือ สิ่งสำคัญ ของ ระบบการตรวจทาน สินค้า ก่อนส่งมอบ ให้ ลูกค้า

เพราะ น้ำยาแอร์ จะบรรจุในถัง ที่มี แรงดันสูง หาก มีรอยรั่วที่ หรือ การบรรุจุ ที่ไม่ มาตรฐาน อาจจะทำให้ ผู้บริโภค ไม่ได้รับ สินค้า ตามมาตรฐานแล้ว ยัง ก่อให้เกิดอันตราย แก่ ผู้รับ และ บริษัท ผู้ขนส่ง อีกด้วย ยังไม่รวมถึง อุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิด ระหว่างการขนส่ง อีกด้วย  SW intertrade จึงมีการ ตรวจสอบ ด้วยเครื่อง Pur Check เพื่อ คววบคุม คุณภาพ ความปลอดภัย ทุกครั้ง ทุกถัง ก่อน การเก็บรักษา ขนส่ง

สร้างความปลอดภัย มั่นใจ ด้วยการ ปฏิบัติงาน อย่างเป็นขั้นตอน มีการ ตรวจสอบ ทานกลับ ได้

มาทำความรู้จัก กับเครื่อง Purcheck pro กันให้มากขึ้น

Pur check ถูกนำมาใช้ เพื่อ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ความบริสุทธิของก๊าซบรรจุ เป็นการ ทดสอบ คุณภาพของน้ำยาแอร์ บอกเป็นค่า เปอร์เซ็นต์ และ ตรวจเช็ครอยรั่วในถังบรรจุ  ใน อุปกรณ์ ระบบความเย็น ได้อย่างแม่นยำ โดยวิธีการ ตรวจสอบ สามารถใช้เวลาไม่นาน พร้อม มี การรายงานผล บันทึก สำหรับ แต่ละ ถัง

เพราะ น้ำยาแอร์ ราคา ไม่เท่ากัน การปลอมปน จึงเป็นเรื่อง ที่ไม่สามารถยอมรับได้

Visits: 134

facebook น้ำยาแอร์