น้ำยาแอร์ ระบบใหม่ไม่ทำลายโอโซน ลดมลพิษ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

SW Intertrade เป็นผู้แทนจำหน่าย น้ำยาแอร์ ระบบใหม่คุณสมบัติพิเศษ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ

น้ำยาแอร์ หรือ สารทำความเย็น (Refrigerant) ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมในวงการวิศวกกรมปรับอากาศ แอร์บ้าน หรือ เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้กันทั่วไป และยังเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมขนส่งอาหารสด ระบบรักษาความเย็นแบบเคลื่อนที่

ปัจจุบัน มีการคิดค้น เครื่องปรับอากาศ มากมาย หลายรุ่น เพื่อ ตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค เพื่อ ลดการใช้พลังงาน เพื่อ ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อเรา ดีต่อโลก ทำให้ มีชนิดของสารทำความเย็น มากมายเลือกได้ ลดมลพิษได้ด้วย

โดยท่าน จะต้องเลือก ซื้อ ให้ เหมาะ กับ ความต้องการ ของ เครื่องปรับอากาศนั้น เท่านั้น จะเปลี่ยนเองไม่ได้ เพราะ อาจะ สร้างความเสียหาย ให้เแก่ เครื่องได้

สารทำความเย็น มีคุณสมบัติเฉพาะตัว

คือ ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษต่อผู้ใช้ และมีความถ่วงจำเพาะในสถานะก๊าซหนักกว่าอากาศ โดยสาร CFCs เหล่านี้ มีจุดเดือดต่ำกว่าสารทั่วไป จึงถูกนำมาใช้ในการทำความเย็นกันอย่างแพร่หลาย โดยสารที่ทำความเย็นที่มีจุดเดือดต่ำจะถูกนำมาใช้ในการทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำ และสารทำความเย็นที่มีจุดเดือดสูงจะถูกใช้ในทำความเย็นที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสำคัญ สารจำพวก CFCs ที่นิยมใช้กันในแอร์บ้านก็มีมากมายหลายเป็นประเภท อาทิ R-134a, R-717, R-11, R-410 , R-22 และ R-134s ซึ่งชนิดที่นิยมนำมาใช้สำหรับแอร์บ้านมากที่สุดคือ R-22 โดยมีจุดเดือดอยู่ที่ -40.8 C อย่างไรก็ตาม พบว่าสารจำพวกนี้เป็นสาเหตุของการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการจับตัวรวมกันกับโอโซน ( O3) ที่ปรากฎอยู่บนชั้นบรรยากาศโลก จนทำให้ปริมาณของโอโซนที่มีอยู่ลดต่ำลง ซึ่งโอโซนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวกำบังแสงอัลตราไวโอเล็ตจากแสงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาถึงพื้นโลกมากเกินไป เมื่อเกิดปรากฎการณ์ ลดปริมาณของแก๊สโอโซน (Ozone Depletion) นี้ขึ้น ก็อาจจะกลายเป็นอุบัติภัยร้ายแรงในอนาคตได้

บริษัท SW Intertrade จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ส่วนประกอบของ น้ำยาแอร์ ที่ไม่ได้คุณภาพ และอาจจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ จึงได้เร่งพัฒนา หาวิธี เพื่อที่จะวิจัยพัฒนา สารทำความเย็น ที่มีประสิทธิภาพในการปรับอากาศให้ดีที่สุด และต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ด้วยสำนึก รับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี นำเข้า สารให้ความเย็น ที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ประหยัดพลังงาน และไม่มีคุณสมบัติที่ลดหรือทำลายโอโซน ที่สำคัญ บรรจุในถังขนาดมาตรฐาน ที่ผ่านการ รับรองคุณภาพ จากกรมอุตสาหกรรม เท่านั้น

คุณสมบัติของสารทำความเย็น

สารทำความเย็นที่ดีและเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. สารทำความเย็นจะต้องไม่เป็นสารที่ติดไฟ
 2. จะต้องไม่เป็นสารที่ระเบิดได้
 3. จะต้องสามารถตรวจหารอยรั่วได้ง่าย (เป็นฟองได้ดี)
 4. สารทำความเย็นจะต้องไม่เป็นสารที่กัดโลหะ หรือเป็นเหตุให้โลหะผุกร่อน หรือชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบทำงานกับวงจรน้ำยา
 5. สารทำความเย็นจะต้องไม่เป็นสารที่เป็นพิษ ซึ่งในกรณีที่เกิดการรั่วซึมออกมาจากวงจร จะได้ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งาน
 6. จะต้องไม่มีความดันที่สูงมากจนเกินไป เพื่อป้องกันในกรณีที่ระบบใช้ความดันสูแล้ว อาจเกิดรอยรั่วได้ง่าย
 7. สารทำความเย็นจะต้องมีจุดเดือดที่ต่ำ เพื่อให้ความเย็นที่เกิดขึ้นที่มีอุณหภูมิที่ต่ำมากอย่างเหมาะสม
 8. สารทำความเย็นจะต้องเป็นตัวกลางในการนำความร้อนแฝงได้ดี เพื่อให้สารทำความเย็นในปริมาณที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ในปริมาณที่มาก
 9. จะต้องไม่เปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่น เช่น เมื่อสารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอหรือแก๊สแล้ว มาถึงคอนเดนเซอร์เพื่อเปลี่ยนสถานะกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง สารทำความเย็นดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนตามเดิม และยังสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีเช่นเดิมด้วย
 10. สารทำความเย็นจะต้องสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้โดยที่ไม่มีการเสื่อมสภาพไปเป็นอย่างอื่น เช่น เปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊สหรือเปลี่ยนจากแก๊สเป็นของเหลว เป็นต้น
 11. สารทำความเย็นจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาใดๆ กับน้ำมันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ ซึ่งสารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นจำเป็นจะต้องผสมกลมกลืนกันในขณะที่เกิดกำลังอัดจากเครื่องคอมเพรสเซอร์

ตัวแทนจำหน่าย น้ำยาแอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือน

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับใช้ในอาคาร แอร์ในรถยนต์ ตู้แช่ขนาดต่างๆ และระบบปรับอากศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และที่สำคัญคือ ช่วยลดและประหยัดพลังงาน โดยคุณสมบัติพิเศษของ น้ำยาแอร ของเราคือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นในระยะเวลาอันสั้นทำให้ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า

น้ำยาแอร์ 410

Views: 768

facebook น้ำยาแอร์