ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง ในการใช้ สารทำความเย็น หรือ น้ำยาแอร์ ในสถานะที่เป็นของเหลว

  1. ห้ามปล่อยสารทำความเย็นทิ้งใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ
  2. การปล่อย สารทำความเย็น ควร ปล่อยออก จากระบบ แบบช้าๆ ไม่เร่งรีบ
  3. เมื่อเข้าปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสารทำความเย็น ควรใส่แว่นตามเสมอ
  4. ไม่ควรเก็บถังเก็บสารทำความเย็นในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 125 องศาฟาเรนไฮต์
  5. ถังเก็บสารทำความเย็นนั้น ควรเก็บหรือเคลื่อนย้ายในลักษณะตั้งขึ้นอยู่เสมอ
  6. ห้ามเติมสารอย่างอื่นเข้าไปในระบบทำความเย็น นอกจาก สารทำความเย็น ในรหัส ที่เหมาะสม กับ ระบบเท่านั้น
  7. ห้ามสัมผัสสารทำความเย็นในสถานะที่เป็นของเหลวโดยตรงเด็ดขาด
  8. สถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารทำความเย็น จะต้องเป็นบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  9. หลีกเลี่ยงการนำถังเก็บสารทำความเย็นเข้าใกล้ความร้อน หรือทำให้เกิดความร้อนแก่ถัง เนื่องจากความร้อนจะทำให้เกิดความดันภายในถังจนอาจเกิดระเบิดได้

การใช้งาน ด้วยความระมัด ระวัง ลด อุบัติ การสูญเสีย ได้ อย่างมากมาย

น้ำยาแอร์ 410