refrigerant flow controls

Refrigerant flow controls ชุดควบคุมน้ำยาแอร์ เครื่องทำความเย็น

ชุดควบคุมน้ำยาแอร์ refrigerant flow controls เป็นอุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่ ควบคุม การไหล ของ น้ำยาแอร์ เครื่องทำความเย็น

ก่อนที่จะผ่าน เข้าไปยัง อีวาพอเรเตอร์ ลดความดันของน้ำยาให้มีความดันต่ำลง จน สามารถ เดือด เปลี่ยนสถานะเป็น แก๊ส ได้ ที่อุณหภูมิต่ำๆ ใน อีวาปพอเรเตอร์ และ ทำหน้าที่เป็นตัวแบ่ง ความดัน ของระบบ เป็นตัวแบ่งความดันของระบบเป็นด้านความดันสูง และ ด้านความดันต่ำ อีกด้วย

ชนิดของชุด ควบคุม น้ำยาแอร์ แบ่ง ออกได้ เป็น 6 ชนิด คือ

  1. Hand expansion valve เอกแพนชันวาล์ว ชนิด ปรับด้วย มือ
  2. Auto expansion valve ออโตเมติกเอกแพนชันวาล์ว
  3. Thermostatic expansion valve เทอร์โมสแตติกเอกแพนชันวาล์ว
  4. Capillary tube ท่อแคพอลลารี่
  5. Low pressure float ลูกลอยความดันต่ำ
  6. High pressure float ลูกลอยความดันสูง

การเลือกใช้ชุดควบคุมน้ำยา กับระบบของเครื่องทำความเย็น แบบใดแบบหนึ่ง นั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหลายประการ เช่น เครื่องทำความเย็นที่ใช้กับงาน ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง ค่าของปริมาณ ความร้อนที่คิดเป็นโหลด อยู่ตลอดเวลา ควรจะใช้ชุดน้ำยาควบคุมน้ำยาชนิดหนึ่ง  ส่วนเครื่องทำความเย็นที่ใช้กับงานซึ่ง ค่าปริมาณความร้อน ที่คิดโหลดมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ก็อาจะใช้ชุดควบคุมน้ำยา อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้ดี ในสถานะนี้ แบะ มีราคาถูกกว่ามาก

ดังนั้นจึง ควรทำความเข้าใจ ถึงหลักการทำงานของชุดควบคุมน้ำยาแต่ละชนิด ให้ชัดเจน